Finansinė atskaitomybė

Forma Nr.2 2018 m. IV ketvirtis

2010 m. Finansinių ataskaitų rinkinys,

2010 m. Aiškinamasis raštas,
2011 m.I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys,
2011 m. Finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirtis,
2011 m. I ketv. Aiškinamasis raštas,
2011 m. II ketv. Aiškinamasis raštas,
2011 m. III ketv. Aiškinamasis raštas                                                                                                  2011 m. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                                2011 m.Aiskinamasis_rastas                                                                                                                2012 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                    2012 m. I ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                                  2012 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                2012 m. II ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                                2012 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                2012 m. III ketv. Aiškinamasis_rastas                                                                                              2013 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                  2013 m. I ketv. Aiškinamasis_rastas                                                                                                  2013 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                  2013 m. II ketv. Aiškinamasis_rastas                                                                                                  2013 m. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                                2014 m. I -ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                  2014 m. I ketv. Aiškinamasis_rastas                                                                                                  2014 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                2014 m. II ketv. Aiškinamasis_raštas                                                                                                2014 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                              2014 m. III ketv. Aiškinamasis_raštas                                                                                        2014 m. Finansinės atskaitomybės rinkinys                                                                              2014 m.Aiskinamasis_rastas                                                                                                    Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. ataskaita                                                   Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. ataskaita                                                                           2015 m. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                        2015 m.Aiskinamasis_rastas                                                                                                  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. ataskaita                                                   Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. ataskaita                                                                              2016m I ketvirčio Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita                                      2016 m. I ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                         2016 m II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys                                                                    2016 m. II ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                    2016m III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys                                                                  2016 m. III ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                         2016 m Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                          2016 m.Aiskinamasis_rastas                                                                                                        Forma Nr.2 2016 IV ketvr.                                                                                                          Forma Nr 4 2016 12 31                                                                                                                  2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos                                                                                    2017 m. I ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                                 2017m FA II ketvirtis                                                                                                                         2017 m. II ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                               2017m FA III ketvirčio                                                                                                                       2017 m. III ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                          Forma Nr.2 2017 IV ketvr.                                                                                                                Forma Nr.4 2017 IV ketvirtis                                                                                                            2017 m. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                              2017 m FA rinkinio Aiskinamasis_rastas                                                                                        2018 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos                                                                                        2018 II ketvirčio Finansinės ataskaitos                                                                              Forma Nr.2 2018 m. IV ketvirtis                                                                                          Forma Nr.4 2018 m. IV ketvirtis                                                                                            2018 m FA rinkinio Aiskinamasis_rastas                                                                          Finansinių atsakaitų rinkinys 2018 m.                                                                                               Tarpinis FA rinkinys 2019 I ket                                                                                                        Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2019_II ketv.                                                                     2019 m Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                             2020 m. I ketvirčio Tarpinės Finansinės ataskaitos                                                              2020 m. II ketvirčio_finansinės ataskaitos                                                                                       2020 m III ketvirtis tarpinės finansinės ataskaitos                                                                       2020 m. Biudžeto ataskaitų rinkinys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.