Finansinė atskaitomybė

2010 m. Finansinių ataskaitų rinkinys,
2010 m. Aiškinamasis raštas,
2011 m.I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys,
2011 m. Finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirtis,
2011 m. I ketv. Aiškinamasis raštas,
2011 m. II ketv. Aiškinamasis raštas,
2011 m. III ketv. Aiškinamasis raštas                                                                                                  2011 m. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                                2011 m.Aiskinamasis_rastas                                                                                                                2012 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                    2012 m. I ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                                  2012 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                2012 m. II ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                                2012 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                2012 m. III ketv. Aiškinamasis_rastas                                                                                              2013 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                  2013 m. I ketv. Aiškinamasis_rastas                                                                                                  2013 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                  2013 m. II ketv. Aiškinamasis_rastas                                                                                                  2013 m. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                                2014 m. I -ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                  2014 m. I ketv. Aiškinamasis_rastas                                                                                                  2014 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                2014 m. II ketv. Aiškinamasis_raštas                                                                                                2014 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                              2014 m. III ketv. Aiškinamasis_raštas                                                                                        2014 m. Finansinės atskaitomybės rinkinys                                                                              2014 m.Aiskinamasis_rastas                                                                                                    Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. ataskaita                                                   Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. ataskaita                                                                           2015 m. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                        2015 m.Aiskinamasis_rastas                                                                                                  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. ataskaita                                                   Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. ataskaita                                                                              2016m I ketvirčio Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita                                      2016 m. I ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                         2016 m II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys                                                                    2016 m. II ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                    2016m III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys                                                                  2016 m. III ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                         2016 m Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                          2016 m.Aiskinamasis_rastas                                                                                                        Forma Nr.2 2016 IV ketvr.                                                                                                          Forma Nr 4 2016 12 31                                                                                                                  2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos                                                                                    2017 m. I ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                                 2017m FA II ketvirtis                                                                                                                         2017 m. II ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                               2017m FA III ketvirčio                                                                                                                       2017 m. III ketv. Aiskinamasis_rastas                                                                                          Forma Nr.2 2017 IV ketvr.                                                                                                                Forma Nr.4 2017 IV ketvirtis                                                                                                            2017 m. Finansinių ataskaitų rinkinys                                                                                              2017 m FA rinkinio Aiskinamasis_rastas                                                                                        2018 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos                                                                                        2018 II ketvirčio Finansinės ataskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.