Veikla

Prienų rajono Jiezno muzikos mokyklos NUOSTATAI

Veiklos planas2018-2019-m.-m.-veiklos-planas

Ugdymo planas: 2018-2019-m.-m.-ugdymo-planas

Strateginis planas: 2016-2018 m. strateginis planas

Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka: pazangos vertinimo tvarka-1                                                                                                                                                             Rekomendacijos dėl skirtingas kvalifikacines kategorijas turinčių Prienų rajono mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklosRekomendacijos Rekomendacijų 1-priedas

Ugdymo programos:                                                                                                                  Fortepijono pradinio muzikinio ugdymo programa                                                                           Fortepijono pagrindinio muzikinio ugdymo programa                                                                   Akordeono prad.muz.ugdymo programa                                                                                             Akordeono pagrindinio muz.ugd.programa                                                                                       Smuiko pradinio muzikinio ugdymo programa                                                                                 Smuiko pagrindinio muz.ugdymo programa                                                                                     Ankstyvojo muz.ugd.programa                                                                                                             Išplėstinio muz.ugdymo programa                                                                                                       Vaikų muzikos mėgėjų programa                                                                                                         Suaugusiųjų muzikos mėgėjų programa

Viešieji pirkimai: Pirkimu_organizavimo_taisykles2017.

Viešųjų pirkimų reglamentas

Informacija-apie-mažos-vertės-pirkimus 2014 m.

Informacija-apie-mažos-vertės-pirkimus-2015-m1 (1)                                                                     2016 Informacija-apie-Jiezno-muzikos-mokyklos-prekių-paslaugų-ir-darbų-mažos-vertės-pirkimus-2016-m (2)  

2017 Informacija-apie-Jiezno-muzikos-mokyklos-prekių-paslaugų-ir-darbų-mažos-vertės-pirkimus-2017 m.

Informacija apie Jiezno muzikos mokyklos prekių paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimus 2018 m

Finansinė atskaitomybė.

2% pajamų mokesčio programa.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:                                                                                     Vidutinis darbo užmokestis 2016 m.                                                                                                   Vidutinis-darbo-užmokestis-2017-m.                                                                               Vidutinis-darbo-užmokestis-2018-m.

Metinė veiklos ataskaita: Vadovo-2018 metų-veiklos-ataskaita (1)

Korupcijos prevencija 

 Jiezno muzikos mokyklos korupcijos_prevencijos_programa  

korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas

 korupcijos_pasireiškimo_tikimybė (1)                                                         

Comments are closed.