Vertybės, vizija, misija

Mokyklos vizija
Mokykla, ugdanti savarankišką ir kūrybingą žmogų, tautos kultūros ir muzikinio paveldo tradicijų perėmėją ir puoselėtoją, kurianti demokratiškai organizuotą, konkrečių tikslų siekiančią vaikų, tėvų ir mokytojų bendruomenę.  

Mokyklos misija                                                                                                                   Jiezno muzikos mokykla – formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, tenkinanti mokinių muzikinio pažinimo ir saviraiškos poreikius, pagal ilgalaikes ir kryptingas neformaliojo švietimo programas. Mokykla ugdo vaikų ir suaugusiųjų kompetencijas, padeda jiems tapti laisvomis, kūrybingomis, gebančiomis gyventi ir atsakingai veikti kintančioje visuomenėje asmenybėmis ir prisideda prie Jiezno seniūnijos bei Lietuvos muzikinės kultūros tradicijų puoselėjimo.

Mokyklos vertybės
  • Žinios ir gebėjimai
  • Kompetencija ir kūrybiškumas
  • Bendradarbiavimas ir bendruomeniškumas
  • Tikslo siekimas
  • Tautiškumas

 

Comments are closed.