Vertybės, vizija, misija

Mokyklos vizija
Ugdyti kūrybingą, laisvą asmenybę ir muziką mylinčią bendruomenę

Mokyklos misija                                                                                                                   Jiezno muzikos mokykla – formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, tenkinanti mokinių muzikinio pažinimo ir saviraiškos poreikius, pagal ilgalaikes ir kryptingas neformaliojo švietimo programas. Mokykla ugdo vaikų ir suaugusiųjų kompetencijas, padeda jiems tapti laisvomis, kūrybingomis, gebančiomis gyventi ir atsakingai veikti kintančioje visuomenėje asmenybėmis ir prisideda prie Jiezno seniūnijos bei Lietuvos muzikinės kultūros tradicijų puoselėjimo.

Mokyklos vertybės
  • Žinios ir gebėjimai
  • Kompetencija ir kūrybiškumas
  • Bendradarbiavimas ir bendruomeniškumas
  • Tikslo siekimas
  • Tautiškumas

 

Comments are closed.