Stojantiesiems

Jiezno muzikos mokykla vaikams ir suaugusiems siūlo mokytis groti šiais pagrindiniais instrumentais:
Fortepijonu;
Smuiku;
Akordeonu;
Fleita;

Šalia pagrindinio instrumento galima rinktis:
dainavimo studiją;
solinį dainavimą;
liaudiškos muzikos kapelą;
laisvai pasirenkamą instrumentą – gitarą;

Priimame visus norinčius mokytis nuo 5 metų, pritaikome individualiai kiekvienam užsiėmimų laiką bei padedame išsirinkti labiausiai patikusią programą.

Muzikinio ugdymo programas nuo 2015 m. vykdome taip pat ir Stakliškėse. Pamokos vyksta Stakliškių gimnazijos patalpose.

Visų norinčiųjų priėmimas vyksta Jiezno muzikos mokykloje adresu: Mokyklos g. 11, Jieznas, tel. 8 319 57311

Priėmimui reikalingi dokumentai:
Prašymas;
Gimimo liudijimo kopija;
2 nuotraukos 4×5 cm.

MOKESTIS UŽ TEIKIAMAS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGAS:

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T3-165  “Mokesčio už neformalujį švietimą mokėjimo tvarkos aprašas“ patvirtinta nauja mokėjimo už neformalujį švietimą tvarka

1. Mėnesinis mokestis už Jiezno muzikos mokykloje teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas:

1.1. ankstyvojo meninio ugdymo programa - 10.00 Eur;

1.2. pradinio, pagrindinio, išplėstinio muzikinio ir vaikų mėgėjų ugdymo programos –15.00 Eur;

1.2. suaugusiųjų muzikos mėgėjų ugdymo programos – 20.00 Eur .

2. Mokestis skaičiuojamas už einamąjį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.

3. Jeigu mokestis nesumokamas ilgiau kaip 1 mėnesį, mokyklos direktorius, informavęs tėvus (globėjus), turi teisę nutraukti mokymo sutartį.

Comments are closed.