Apie Jiezno muzikos mokyklą

Mokyklos istorija

Jiezno muzikos mokykla

Jiezno muzikos mokykla

Mokyklos įkūrėjo, tuometinio mokyklos direktoriaus Anatolijaus Bernatavičiaus ir visos Jiezno bendruomenės dėka 1988 metų rugsėjo 1-ąją dieną duris atvėrė Jiezno vaikų muzikos mokykla. Mokytis skambinti fortepijonu čia atėjo trylika, groti akordeonu – trisdešimt penki, smuikuoti- šeši mokiniai, iš viso penkiasdešimt keturi Jiezno m., Kašonių, Stakliškių, Užuguosčio apylinkių vaikai. Pirmaisiais mokslo metais penkiose klasėse pradėjo dirbti septyni jauni mokytojai. Mokykla sėkmingai žengė savo pirmuosius žingsnelius. Kiekvienais metais mokytojų gretas papildė vis nauji mokytojai, taip pat didėjo ir mokinių skaičius.
1990 metais mokykla „praturtėjo“ dar keturiomis klasėmis patalpose, esančiose J. Basanavičiaus gatvėje.
2002 m. rugpjūčio 29 dieną Jiezno muzikos mokyklai vadovauti pradėjo buvęs Kauno J. Gruodžio konservatorijos auklėtinis Mindaugas Labanauskas. Per šį laikotarpį buvo aktyviai vykdoma mokytojų koncertinė, projektinė bei metodinė veikla. Į mokyklą atėjo dirbti daugiau jaunų, su aukštuoju išsilavinimu specialistų. Nuo 2003 m. rugsėjo mėn. buvo įsteigtas mokytojų instrumentinis trio, bei mokytojų vokalinis ansamblis, taip pat ir mokinių choras bei liaudiškos muzikos mokinių ir mokytojų kapela, kurie praturtino muzikos mokyklos koncertinius pasirodymus naujais žanrais.
2003 m. spalio mėn. mokykla persikraustė į kitas, erdvesnes ir šviesesnes patalpas, esančias Mokyklos gatvėje dabartinio Jiezno gimnazijos ikimokyklinio skyriaus patalpose. Tais pačiais metais buvo atidarytas ir naujas pučiamųjų instrumentų skyrius. Į fleitos instrumento klasę tuo metu įstojo mokytis 8 mokiniai.
Nuo 2004 m. liepos 1 dienos muzikos mokykla tapo finansiškai savarankiška biudžetine įstaiga, kas suteikė mokyklai dar daugiau galimybių siekti savo užsibrėžtų tikslų.
Nuo 2005 m. lapkričio 3 d. mokyklai vadovauja fortepijono mokytoja Inga Makūnaitė.  Tobulėjant technologijoms, greitėjant gyvenimo tempui, muzikos mokykla visuomet stengiasi prisitaikyti prie visuomenės poreikių. Išlikdama įdomia ir patrauklia, mokykla siūlo vis didesnę programų įvairovę. Šiai dienai mokykloje yra sudarytos galimybės mokytis ir patiems mažiausiems  5-6 metų vaikučiams, ir  suaugusiems, ir baigusiems muzikos mokyklą bei norintiems tęsti mokslus toliau. Šiuo metu mokykloje veikia 4 instrumentinės klasės: fortepijono, akordeono, smuiko ir fleitos, du vokaliniai ansambliai, liaudiškos muzikos kapela, mokytojų vokalinis ansamblis, taip pat mokykloje besimokantiems mokiniams siūloma ir papildoma veikla : solinis dainavimas, gitaros instrumentas.
Per 29 metus mokykla išleido 26 absolventų laidas. Per visus šiuos metus Jiezno muzikos mokykla buvo aktyvi Jiezno bendruomenės narė ir įvairių koncertų iniciatorė. Taip pat ir įvairių rajoninių, respublikinių, tarptautinių festivalių ir konkursų dalyvė. Vienas didžiausių mokyklos organizuojamų renginių jau tapęs tradiciniu yra akordeonistų festivalis „Akordeonas kelyje nuo klasikos iki džiazo“, kurio pradžia yra 2000 m. tuometinio direktoriaus Anatolijaus Bernatavičiaus suorganizuotas jungtinis trijų mokyklų – tai Prienų, Birštono meno ir Jiezno muzikos mokyklos akordeono klasės mokinių  koncertas. 2006 m. šis festivalis jau peraugo į respublikinį ir kasmet sutraukia vis daugiau dalyvių iš visos Lietuvos. 2015 m. vykęs renginys buvo tiesiogiai transliuojamas ir per Delfi TV. Nuo 2009 m. mokyklos direktorės pareigas laikinai eina smuiko mokytoja Aida Pūraitė-Jankauskė. 2014 m. mokykla organizavo Mokyklos veiklos 25 – mečiui skirtą I-ąjį respublikinį jaunųjų atlikėjų festivalį “Baroko ritmu”, tapusį tradiciniu ir kaskart sukviečiantį gausų būrį jaunųjų muzikantų ir jų pedagogų. Nuo 2015 m. mokyklos muzikinio ugdymo programos vykdomos ir Stakliškių gimnazijos patalpose, išaugo mokyklą lankančių mokinių skaičius, šiuo metu mokosi vidutiniškai 100 mokinių. Nuo 2016 m. vykdomos ir trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos: “Muzikos terapija”, “Vaikų liaudiškos muzikos ansamblis” bei “Molio terapija”. Mokykla yra tęstinių muzikinių ir metodinių projektų, stovyklų partnerė ir organizatorė. Artimiausi socialiniai partneriai, su kuriais mus sieja ilgametė draugystė- Prienų, Veiverių, Birštono meno mokyklos, Jiezno gimnazija, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras, Jiezno seniūnija.
Taigi, mūsų muzikos mokykla visuomet buvo ir bus Jiezno bendruomenės kultūros židiniu. Ir nors ji nuolatos augo ir keitėsi, tačiau pagrindinės mokyklos vertybės – meilė muzikai, gėriui ir estetiniam grožiui išlieka tos pačios, kurias mokykla stengiasi perduoti ir savo ugdytiniams.

Comments are closed.